دموی سیستم پزشکان (چیتا طب)|| بخش ویزیت

سیستم اختصاصی چیتا طب

امروز دوشنبه 4 فروردین 1393
ساعت 10 و 35 دقیقه صبح
این هفته از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
روز تاریخ زمان های ملاقات تعداد رزرو شده تعداد ملاقات
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تعیین نشده تعیین نشده
یک شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تعیین نشده تعیین نشده
دو شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تعیین نشده تعیین نشده
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تعیین نشده تعیین نشده
چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ تعیین نشده تعیین نشده
پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ تعیین نشده تعیین نشده
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ تعیین نشده تعیین نشده
هفته ی بعد || هفته ی جاری || هفته ی قبل  

آخرین دیدگاه ها